Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Strategia fiscală de grup

1. Introducere

Strategia de impozitare menționată în continuare indică atitudinea de bază a Concernului SWIETELSKY („SWIETELSKY“) față de impozite.

Strategia aplicată în cadrul întreprinderii familiale este concentrată mai degrabă pe prosperitate sustenabilă, decât pe extindere. Gândirea specifică a oamenilor de afaceri, libertatea de acțiune a personalului, dezvoltarea continuă și abordarea cu orientare spre viitor a provocărilor constituie elementele de bază ale culturii antreprenoriale din cadrul SWIETELSKY, facilitând și dezvoltarea întreprinderii, dar și recunoașterea SWIETELSKY, ca întreprindere de construcții inovatoare, competentă și de încredere.

O parte a acestei culturi antreprenoriale sunt incluse într-un regulament de funcționare interioară, într-un cod de conduită, sub formă de principii comportamentale de bază, bazate pe justețe, etică și moralitate. Respectarea regulamentului de funcționare interioară este obligatorie. Respectarea prevederilor legale și financiare, precum și conștientizarea impozitelor ca obligație, constituie principii de bază standardizate.

2. Impozitul, ca impact al activității economice la nivel regional

SWIETELSKY își desfășoară activitățile economice atât în Europa, cât și în Australia, desfășurarea activităților având loc în baza portofoliului de servicii și a condițiilor de piață existente în țara în cauză. Prin aplicarea strategiei bazate pe aceste principii economice și comerciale, concernul SWIETELSKY și subunitățile sale sunt prezente și în țări cu impozite reduse, precum Ungaria sau Elveția.

Înființarea subunităților sau a unităților industriale are loc exclusiv cu respectarea principiilor menționate. Filialele SWIETELSKY își desfășoară activitățile operative cu folosirea de resurse fizice, fără a avea ca scop optimizarea fiscală sau evitarea obligațiilor fiscale.

SWIETELSKY prezintă un comportament impecabil și sincer, în ceea ce privește fiscalitatea și contribuțiile. Astfel, SWIETELSKY reușește evitarea planificării fiscale agresive și folosirea strategiilor bazate pe artificialitate. Fiecare activitate comercială este desfășurată cu aplicarea principiului „Tax follows Business“ (Afacerile sunt urmate de impozite)– numeroase tranzacții sunt efectuate de întreprindere și nu sunt supuse regimului fiscal.

3.      Impozitele ca și contribuție socială

Strategia concernului SWIETELSKY constă în atingerea scopurilor economice și de a contribui și la bunăstarea acționarilor.

În urma creării lanțurilor de valori, concernul SWIETELSKY plătește impozit pe profit, impozit pe capitalul datorat, impozit pe bunuri de consum și taxe vamale, în numeroase țări în care Concernul își desfășoară activitatea. Concernul plătește și impozit pe cifra de afaceri și impozitele datorate de personal. Pe de altă parte, concernul SWIETELSKY folosește facilitățile fiscale si subvenții acordate de autoritățile publice în desfășurarea activității lor.

În calitate de contribuabil, concernul este conștient de obligațiile sale fiscale și prin comportamentul său contribuie la funcționarea socială și economică a statelor.

Împreună cu toate companiile grupului și prin aplicarea practicilor fiscale în vigoare, SWIETELSKY se aliniază la standardele fiscale locale, regionale și naționale.

4. Respectarea prevederilor locale și a principiilor de bază OECD (Organizația Pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

SWIETELSKY dorește să respecte toate prevederile locale aplicabile. Astfel, din perspectiva gestiunii fiscale sarcinile și resursele sunt structurate în așa fel, încât să faciliteze respectarea prevederilor fiscale din țările în care concernul își desfășoară activitățile.

Premergător începerii unei relații economice este asigurat faptul că structura de bază de folosit, corespunde obligațiilor fiscale valabile. Pe durata derulării contractelor, concernul își îndeplinește obligațiile de documentare conform prevederilor legale aplicabile, depune declarațiile în mod corespunzător și își achită obligațiile fiscale fără întârziere.

Majoritatea activităților concernului sunt desfășurate în Austria; astfel tranzacțiile dintre subunitățile concernului aflate în diferite țări sunt limitate. Valoarea tranzacțiilor de acest fel este definită conform principiului concurenței depline, definit de OECD, aceste tranzacții fiind înregistrate în documentația prețurilor de transfer. Obligațiile de raportare internațională sunt îndeplinite în coroborare cu preturile de transfer. În cazul rapoartelor internaționale, SWIETELSKY dorește acționarea conform recomandărilor OECD (planul de acțiune BEPS).

Colectarea informațiilor de către autoritățile fiscale ale diferitelor state este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de raportare. SWIETELSKY depune eforturi in a îndeplini aceste obligații de raportare fără excepție.

5. Relațiile cu autoritățile financiare și cu guvernele

SWIETELSKY dorește stabilirea de relații și colaborări transparente cu instituțiile publice și cu autoritățile financiare locale. Scopul este stabilirea de relații constructive bazate pe reciprocitate și desfășurarea de dialog orientat spre rezultate.

Complexitatea cadrului legal fiscal, cadrul economic și volumul obligațiilor fiscale facilitează apariția riscului survenirii de diferențe de opinii din punct de vedere juridic, ceea ce poate rezulta în neacceptarea interpretărilor comunicate de autoritatea fiscală.

În asemenea situații SWIETELSKY apără interesele concernului, prin analizarea scopului și conținutul legii în cauză, acordând atenție și scopurilor legiuitorului. Dacă este cazul, SWIETELSKY contestă calea legală, în scopul comunicării eficiente și clare a punctelor sale de vedere.

SWIETELSKY dorește obținerea siguranței juridice, interpretarea și soluționarea conflictelor cu autoritatea fiscală, prin intermediul auditului sau al solicitării de informații. Solicitările comunicate de autoritatea fiscală sunt prelucrate repede și în mod corespunzător.

6. Gestionarea riscurilor fiscale și sistemul de control fiscal

În cazul mediului de afaceri globalizat cadrul fiscal este supus la modificări în mod regulat, căpătând deseori nuanțe complexe. Astfel, necesitatea interpretării și interpretarea de către autorități, precum și necesitatea gestionării situațiilor cauzează apariția unor riscuri iminente.

Din punct de vedere fiscal, expunerea la riscuri a SWIETELSKY este redusă. Sistemele, controalele, sarcinile și resursele departamentului de gestionare a riscurilor sunt structurate în așa fel, încât facilitează îndeplinirea obligațiilor legale.

Riscurile sunt analizate în mod regulat, fiind reduse prin implementarea măsurilor corespunzătoare. Departamentul de gestionare fiscală este în legătură permanentă cu toate celelalte departamente, precum și cu consilierii externi contractați ocazional.

Metodele de control sunt definite în fiecare țară în care concernul își desfășoară activitățile, fiind luate la cunoștință de către personalul local, prin intermediul consilierilor contractați. Astfel este asigurat transferul de cunoștințe (de ex. prin controale, directive sau cursuri de instruire). Colaborarea cu auditorii și consultanții fiscali externi joacă un rol important aici.