Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Ecologie

SWIETELSKY depune eforturi pentru a asigura utilizarea unor procese cu impact redus și a unor echipamente și utilaje ecologice în toate fazele proiectului. Depunem în permanență eforturi pentru a conserva aerul, apa, energia și solul, pentru a optimiza costurile materiale și logistice și pentru a reduce cât mai mult posibil emisiile. În acest fel, aducem o contribuție importantă la punerea în aplicare a Acordului de la Paris în domeniul schimbărilor climatice.

Planul de acțiune 2025

  • Promovarea economiei circulare în cadrul companiei: Creșterea ratei de reciclare prin reutilizarea deșeurilor de construcții
  • Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile
  • Continuarea optimizării energetice în clădiri și gestionarea clădirilor
  • Reducerea emisiilor de CO2 în parcul auto și în logistică
  • Optimizarea proceselor mari consumatoare de energie

Citiți în actualul nostru raport de sustenabilitate mai multe despre ecologia la SWIETELSKY, precum și despre subiectele reprezentate de

  1. managementul calității și al mediului, paginile 86-95
Klaus-Peter Pichlwanger, managementul calității
„Nu precupețim niciun efort pentru a respecta cu meticulozitate reglementările de mediu și pentru a evita impactul negativ al activităților noastre operaționale asupra oamenilor și naturii.”

Klaus-Peter Pichlwanger, managementul calității

Contact