Swietelsky AG

Informații juridice & protecția datelor

Preambul

Pentru Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzAustria și filialele sale (denumite împreună Swietelsky) protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact ale partenerilor de afaceri și ale angajaților constituie o prioritate. Din acest motiv, Swietelsky prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și privind siguranța datelor.

Termenii utilizați în această declarație se orientează după definițiile de la art. 4 din ordonanța UE privind protecția datelor (GDPR).

    1.  Domeniul de aplicare

Obiectiv: Această declarație de protecție a datelor reglementează utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în grupul de companii Swietelsky.

Personal: Această declarație de protecție a datelor se aplică tuturor angajaților grupului de companii Swietelsky precum și partenerilor, clienților și furnizorilor săi, precum și persoanelor afiliate în cadrul Swietelsky.

Cronologic: Această declarație de protecție a datelor intră în vigoare în data de 25.5.2018 și se consideră un standard minim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

    2.  Principiile prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Swietelsky se bazează pe principii stricte, care consideră protecția și siguranța datelor, precum și drepturile persoanelor vizate ca fiind cele mai importante bunuri.

Legalitatea & transparență: Datele se prelucrează în mod legal, loial și onest.

Stabilirea scopului: Datele se prelucrează și se colectează în scopurile stabilite, clare și legitime. Datele nu se prelucrează într-un mod care nu a fost convenit în aceste scopuri.

Minimalizarea datelor: Se colectează și prelucrează numai datele absolut necesare pentru scopurile indicate. Dacă este posibil pentru scopul dorit și nu sunt implicate costuri mari, se prelucrează numai date anonime.

Limitarea stocării și ștergerea datelor: Datele cu caracter personal se șterg de îndată ce expiră scopul pentru care au fost colectate inițial, iar termenele de stocare legale nu împiedică ștergerea lor. Dacă, în cazuri individuale, există interese asupra datelor, care trebuie protejate, aceste date continuă să fie stocate până când interesul, care trebuie protejat, a fost clarificat din punct de vedere juridic.

Siguranța datelor: Pentru datele cu caracter personal se aplică principiul confidențialității datelor. Pe durata utilizării, datele trebuie tratate cu confidențialitate și sunt protejate împotriva accesului neautorizat, manipulării ilegale sau transmiterii, precum și împotriva pierderii și distrugerii prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

Corectitudine obiectivă: Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte, complete și actuale. Se vor lua măsuri adecvate pentru a corecta datele vechi, pe cele incorecte sau incomplete.

    3.  Siguranța datelor

Protecția confidențialității, disponibilitatea și integritatea datelor constituie o sarcină principală pentru Swietelsky. Acest lucru se aplică în egală măsură pentru secretele de afaceri, datele clienților, datele cu caracter personal și pentru alte informații critice.

În acest scop se stabilesc și se îmbunătățesc în permanență măsurile tehnice și organizatorice de siguranță conform nivelului tehnicii și conform celor mai bune practici internaționale recunoscute, precum și conform standardelor de siguranță.

    4.  Confidențialitatea datelor

Toți angajații grupului de companii Swietelsky și angajații partenerilor contractuali sunt obligați contractual la păstrarea confidențialității și li se atrage atenția și sunt instruiți regulat cu privire la utilizarea sigură a datelor cu caracter personal și a altor date critice.

    5.  Controlul și îmbunătățirea continuă

Îmbunătățirea continuă a calității și a proceselor are o importanță deosebită pentru Swietelsky. Există procese definite pentru creșterea continuă a calității, fapt demonstrat de ani de zile și în baza certificării conform ISO 9001. Respectarea directivelor privind protecția datelor precum și a legilor aplicabile și eficiența măsurilor privind protecția și siguranța datelor se măsoară și se îmbunătățește continuu cu ajutorul acestor procese, pentru a putea asigura derularea optimă a măsurilor de protecție a datelor.

I.  Informații legale conf. GDPR

    1.  Informații conf. Art. 13 GDPR

Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, Swietelsky AG dorește să informeze cititorii și utilizatorii paginii de internet despre tipul, volumul și scopul datelor prelucrate cu caracter personal . În continuare, persoanele/utilizatorii vizați sunt consiliați cu privire la drepturile care le revin prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

    2.  Responsabil în sensul art. 24 GDPR

Swietelsky AG (în continuare denumită Swietelsky, NOI sau responsabilul)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Responsabil pentru protecția datelor

Swietelsky nu este obligată să numească un responsabil pentru protecția datelor, deoarece articolul 37, art. 1 din GDPR UE nu se aplică. Conform importanței pe care o are protecția datelor, Swietelsky a decis să numească voluntar un responsabil pentru protecția datelor. Acesta stă la dispoziția persoanelor vizate și autorității pentru protecția datelor ca persoană de contact, la adresa de e-mail datenschutz@swietelsky.com .

    4.  Declarație privind protecția datelor

Declarația noastră privind protecția datelor clarifică următoarele: 

 • Informațiile pe care le colectăm și motivul colectării;
 • Modul în care utilizăm aceste informații;
 • Drepturile persoanelor vizate

Am depus eforturile necesare pentru a oferi o reprezentare cât mai simplă. 

    5.  Baza juridică a prelucrării

Swietelsky prelucrează date cu caracter personal exclusiv în baza următoarelor legi:

 • Acordul dumneavoastră
 • Pe bază de contract
 • În interes legitim

Pe pagina de internet se prelucrează date exclusiv în baza prevederilor legale (GDPR, TKG 2021).

 • În cazul utilizării instrumentelor de analiză utilizarea datelor se efectuează în baza art. 6, alin. 1 lit. f (interes legitim) GDPR. Interesul legitim asupra utilizării datelor constă în îmbunătățirea reclamelor, precum și în măsurarea succesului reclamelor online.
 • Utilizarea măsurilor IT pentru siguranța datelor se realizează în baza art. 6, alin. 1, lit. f (interes legitim) GDPR. Interesul legitim asupra utilizării datelor constă în asigurarea sistemelor IT.
 • Plug-in-urile pentru social-media se folosesc numai cu acordul dumneavoastră. De aceea, baza juridică o constituie art. 6 alin. 1 lit a GDPR. Acordul trebuie trimis la fiecare accesare a paginii de internet.

II.  Prelucrările de date, scopurile și bazele juridice

Swietelsky prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, partenerilor, clienților și furnizorilor în scopul prestării activității de afaceri și îndeplinirii cerințelor legale și a celor contractuale.

    1.  Prelucrarea datelor partenerilor de afaceri

Swietelsky prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor interesate, ale clienților, furnizorilor etc. în scopul întocmirii ofertelor și derulării comenzilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale/precontractuale și legale aferente.

    2.  Contact

În cadrul contactului cu noi, datele cu caracter personal transmise se folosesc pentru prelucrarea și derularea solicitărilor conform art. 6, alin. 1, lit. a și b GDPR. Utilizarea datelor dvs. este necesară pentru prelucrarea și răspunderea la solicitările dvs., altfel solicitările nu pot fi prelucrate sau pot fi prelucrate doar în mod limitat.

Ștergem solicitarea și datele dvs. de contact, dacă v-am răspuns la solicitare și dacă nu există termene legale de păstrare care se opun ștergerii, cum ar fi în cadrul unei derulări ulterioare a contractului. Adesea, datele se șterg dacă timp de trei ani consecutivi nu a existat niciun contact cu dvs.

    3.  Candidați

La transmiterea candidaturii dvs. către SWIETELSKY dvs. oferiți consimțământul explicit că SWIETELSKY poate prelucra datele dvs. cu caracter personal și are dreptul de a le transmite, prelucra și utiliza în cadrul grupului de companii SWIETELSKY. Transmiterea, prelucrarea și utilizarea se limitează la scopurile de căutare a forței de muncă și administrare a personalului.

Prelucrarea se poate realiza și pe cale electronică. Acest lucru se aplică mai ales atunci când ne trimiteți documentele de candidatură pe e-mail sau printr-un portal de carieră.

Dacă în urma aplicării se încheie un contract de muncă, datele dvs. transmise se vor prelucra cu respectarea prevederilor legale.

Dacă nu se încheie însă un contract de muncă, documentele aplicării dvs. se vor șterge după 6 luni de păstrare, în măsura în care ștergerii nu i se opun interese legitime și dacă nu există un acord cu privire la evidență.

Prelucrarea documentelor de candidatură transmise de dvs. se realizează în baza acordului dvs. Art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

Dacă în cadrul procedurii de aplicare se furnizează voluntar categorii speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9, alin. 1 GDPR, acestea se vor prelucra conform art. 9, alin. 2 litera b GDPR (ex. date despre sănătate, precum calitatea de persoană cu dizabilitate gravă sau etnie) sau în baza acordului conform art. 9, alin. 2 litera a GDPR (ex. date despre sănătate, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea profesiei).

    4.  Fișiere log ale serverului (date de acces)

Din motive tehnice, în special pentru garantarea unei prezențe funcționale și sigure pe internet, prelucrăm date tehnice necesare despre accesul pe pagina noastră de internet în așa-numitele fișiere log ale serverului, pe care browser-ul dvs. ni le transmite. 

Printre datele de acces pe care le prelucrăm se numără:

 • Numele paginii de internet accesate
 • Tipul de browser utilizat, inclusiv versiunea
 • Sistemul de operare utilizat de vizitator
 • Pagina vizitată anterior de vizitator (URL referrer)
 • Ora accesării serverului
 • Cantitatea de date transmise
 • Denumire host a calculatorului care efectuează accesul (adresa IP utilizată, eventual anonimizată)


 Ne folosim de posibilitatea de a utiliza aceste date conform art. 6, alin. 1, lit. f GDPR în scopuri precum

 • garantarea unei conexiuni fără probleme la pagina de internet,
 • garantarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet,
 • evaluarea siguranței și stabilității sistemului, precum și
 • în alte scopuri administrative

. Datele colectate nu vor fi utilizate, sub nicio formă pentru a trage concluzii despre dvs.

Datele de acces se șterg automat după 120 zile în cazul în care nu este necesară stocarea lor ulterioară pentru a fi utilizate ca dovezi. Altfel, datele se păstrează până la clarificarea finală a unui incident.

III.  Transmiterea de date

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari din afara grupului de companii Swietelsky precum și destinatari din statele terțe UE se realizează numai în conformitate cu legile aplicabile și în baza legii, precum și cu respectarea celui mai înalt grad de confidențialitate și siguranță a datelor.  Nu vindem și nu închiriem date cu caracter personal către terți în scopuri proprii de marketing.

Datele cu caracter personal se transmit destinatarilor din grupul Swietelsky în scopul îndeplinirii cerințelor legale și simplificării activităților administrative aplicabile la nivelul grupului. Transmiterea are loc exclusiv cu respectarea condițiilor cadru legale.

Există următoarele categorii de destinatari în sensul art. 13, alin. 1 lit. e GDPR.

 • Societăți din concern ale responsabilului
 • Subantreprenori, antreprenori generali, furnizori
 • Cei care prelucrează comenzi, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea serviciilor lor.
 • Autorități, puncte publice și instituții
 • Notari, consultanți juridici și fiscali, prestatori de servicii de recuperare credite precum și referenți pentru aplicare, exercitare sau apărarea pretențiilor legale
 • Societăți de audit contabil pentru îndeplinirea obligațiilor de contabilitate
 • Companii de asigurare
 • Instituții de credit și financiare sau instituții similare
 • Instanțe pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale
 • Instanțe de arbitraj

    1.  Transmiterea datelor către terți

Datele dvs. cu caracter personal nu se vor trimite către terți în alte scopuri decât cele menționate aici.

Transmitem datele dvs. cu caracter personal terților numai dacă:

 • v-ați dat acordul explicit conform art. 6, alin. 1 lit. a GDPR,
 • transmiterea este necesară conform art. 6, alin. 1 lit. F GDPR pentru protecția intereselor de afaceri, precum și pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale și dacă nu există motive excepționale pentru care dvs. aveți un interes principal privind netransmiterea datelor dvs.
 • în cazul în care pentru transmiterea conform art. 6, alin. 1 lit. c GDPR există o obligație legală, precum și
 • dacă acest lucru este permis legal și este necesar conform art. 6, alin. 1 b GDPR pentru derularea relațiilor contractuale cu dvs.

SWIETELSKY poate transmite datele dvs. cu caracter personal către furnizorii care prestează servicii pentru noi, conform instrucțiunilor noastre.

SWIETELSKY poate transmite datele dvs. cu caracter personal și către companiile noastre afiliate și partenerii noștri.

În plus, SWIETELSKY poate divulga datele dvs. cu caracter personal, dacă suntem obligați legal, juridic sau de autoritățile competente, sau dacă noi considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a evita daune materiale sau pierderi financiare.

SWIETELSKY îți rezervă dreptul de a transfera datele dvs. cu caracter personal, dacă vindem sau transferăm afacerea sau patrimoniul parțial sau integral (inclusiv în cazul unei restructurări, lichidări sau dizolvări).

    2.  Transferuri de date

SWIETELSKY poate transfera datele dvs. cu caracter personal și în alte țări față de țara, în care s-au colectat inițial informațiile. Este posibil ca în aceste țări să nu se aplice aceleași legi privind protecția datelor ca în țara în care ați furnizat inițial datele dvs. cu caracter personal. Dacă transferăm datele dvs. în alte țări, noi protejăm aceste date conform descrierii din această declarație de protecție a datelor, iar aceste transferuri se supun dreptului aplicabil vizat.

 

Statele în care transferăm datele cu caracter personal se află

 • în Uniunea Europeană sau
  • în afara Uniunii Europene

Dacă transferăm date cu caracter personal din Uniunea Europeană în țările sau către organizațiile internaționale din afara Uniunii Europene, transferul se realizează în baza:

 • unei decizii de evaluare a caracterului adecvat a Comisiei Europene;
 • În lipsa acestei decizii, în baza unor motive legale permise precum existența unui document obligatoriu și implementabil între autorități sau instituțiile publice, în baza regulilor interne obligatorii ale companiei, în baza clauzelor standard de protecție a datelor precum și în baza regulilor de conduită autorizate sau certificate.

În cazuri excepționale, transferul de date se poate realiza și în baza art. 49 GDPR:

 • 49 alin. 1 lit. a GDPR
  persoana vizată a fost explicit cu acord cu transferul propus de date, după ce a fost informată despre riscurile existente în cazul unui astfel de transfer, fără existența unei decizii de evaluare a caracterului adecvat și fără garanții adecvate,
 • 49 alin. 1 lit. b GDPR
  transferul este necesar pentru îndeplinirea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau pentru execuția măsurilor precontractuale, la cererea persoanei vizate,
 • 49 alin. 1 lit. c GDPR
  Transferul este necesar pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între persoana responsabilă și o persoană fizică sau juridică.

IV.  Drepturile persoanelor vizate

 • Aveți dreptul:
  conform Art. 15 GDPR de a solicita informații despre datele dvs. cu caracter personal prelucrate. În special, puteți solicita informații despre scopurile prelucrării, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora li s-au divulgat datele dvs., durata de stocare planificată, existența unui drept de corectare, ștergere, restricționare a prelucrării sau revocării, existența unui drept de reclamație, proveniența datelor dvs., dacă acestea nu au fost colectate de noi, precum și despre existența unui proces de decizie automatizat, inclusiv profiling și, eventual, informații detaliate despre acestea;
 • conform Art. 16 GDPR, de a solicita imediat corectarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi;
 • conform art. 17 GDPR, de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi, în măsura în care prelucrarea acestor date nu este necesară pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și informare, îndeplinirea unei obligații legale, din motive ale interesului public sau pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale;
 • conform art. 18 GDPR, de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în măsura în care dvs. contestați corectitudinea lor, dacă prelucrarea este ilegală, dar refuzați ștergerea datelor și noi nu mai avem nevoie de date, dar dvs. aveți nevoie de acestea pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale sau conform art. 21 GDPR ați depus contestație împotriva prelucrării;
 • conform art. 20 GDPR, de a păstra datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați comunicat într-un format electronic structurat și accesibil sau de a solicita transmiterea lor către un alt responsabil;
 • conform art. 21 GDPR, dacă datele dvs. cu caracter personal se prelucrează în baza interesului nostru legitim, puteți depune contestație împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dacă există motive întemeiate care rezultă din situația dvs. specială sau dacă această contestație se orientează împotriva reclamelor directe. În ultimul caz aveți un drept de contestație general, care se aplică de noi fără menționarea unei situații speciale.
 • conform art. 7, alin. 3 GDPR, aveți dreptul de a revoca acordul pe care l-ați acordat o dată. Acest lucru are ca și consecință faptul că prelucrarea datelor, care s-a bazat pe acest acord, nu mai poate continua în viitor.
 • conform art. 77 GDPR, de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea ilegală a datelor dvs. De regulă, în acest sens vă puteți adresa autorității de supraveghere de pe raza localității sau locului dvs. de muncă sau a sediului companiei dvs.

    1.  Exercitarea dreptului persoanei vizate

Fiecare persoană vizată ale cărei date se prelucrează de către Swietelsky, are oricând posibilitatea de a face apel la drepturile menționate mai sus și de a le aplica în relația cu Swietelsky.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă puteți adresa oricând în scris, prin e-mail, la datenschutz@swietelsky.com.

Fără stabilirea prealabilă cu succes a identității, nu putem prelucra solicitările persoanelor vizate. Din acest motiv vă solicităm să ne susțineți adecvat în stabilirea identității.

    2.  Dreptul la reclamație

Dacă sunteți de părere, că prelucrarea datelor dvs. încalcă prevederile privind protecția datelor sau pretențiile dvs. au fost încălcate, puteți înainta o plângere la autoritatea de supraveghere.

Autoritatea de supraveghere pentru Swietelsky AG este:

Autoritatea austriacă privind protecția datelor: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Generalități despre cookie-uri

Pe pagina noastră de internet utilizăm cookie-uri, pentru a face pagina de internet mai ușor de utilizat și mai funcțională. Unele cookie-uri rămân salvate pe dispozitivul dvs.

Cookie-uri sunt mici pachete de date, care se schimbă între browser-ul dvs. și serverul web pe durata vizitării paginii de internet. Acestea nu produc daune și servesc doar pentru recunoașterea vizitatorilor paginii de internet. Cookie-urile pot stoca numai informațiile furnizate de browser-ul dvs., și anume, informații pe care le-ați introdus dvs. în browser, sau care există deja pe pagina de internet. Cookie-urile nu pot executa coduri și nu pot fi utilizate pentru a vă accesa dispozitivul. La următoarea vizită a paginii noastre de internet de pe același dispozitiv, informațiile stocate de cookie-uri pot fi utilizate în continuare („cookie primul ofertant”) sau se pot trimite către o aplicație web a unui producător terț, căruia îi aparține acest cookie („cookie ofertant terț”).  În baza informațiilor stocate și returnate, aplicația web recunoaște că ați mai accesat și ați mai vizitat pagina de internet cu browser-ul dispozitivului dvs.  

În funcție de scopul utilizării și de funcție, împărțim cookie-urile în următoarele categorii:  

Cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic, pentru asigurarea funcționării tehnice și funcționalității de bază ale paginii noastre de internet. Acest tip de cookie se folosește, spre exemplu, pentru a vă păstra setările în timp ce navigați pe pagina de internet; sau acestea pot asigura, că pe durata întregii sesiuni se păstrează informații importante (ex. login, coș de cumpărături).

Cookie-urile de statistică se folosesc pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu pagina noastră de internet, colectând și analizând informații în mod anonim. Astfel, obținem toate informațiile prețioase pentru a optimiza atât pagina de internet, cât și produsele și serviciile noastre.

Cookie-urile pentru marketing se folosesc pentru a plasa țintit reclame pentru vizitatorii noștri pe pagina noastră de internet.

Cookie-urile neclasificate sunt cookies pe care tocmai încercăm să le clasificăm împreună cu ofertanții de cookie-uri individuale.

În funcție de durata de stocare, împărțim cookie-uri și în cookie-uri de sesiune și cookie-uri permanente. Cookie-urile de sesiune stochează informațiile care se folosesc pe durata sesiunii actuale a browser-ului. Aceste cookie-uri se șterg automat la închiderea browser-ului. Pe dispozitivul dvs. nu rămâne stocată absolut nicio informație. Cookie-urile permanente stochează informațiile dintre două vizite ale paginii de internet. Cu ajutorul acestor informații veți fi recunoscut la următoarea vizită, iar pagina de internet va reacționa corespunzător. Durata de viață a unui cookie permanent este determinată de ofertantul acestui cookie.

Baza juridică pentru utilizarea de cookie-uri  tehnice și necesare se bazează pe interesul nostru legitim în funcționarea fără probleme din punct de vedere tehnic și în funcționalitatea deplină a paginii noastre de internet, conform art. 6, alin. 1 lit. f GDPR. Pagina noastră de internet nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. Utilizarea de cookie-uri pentru statistică și marketing necesită acordul dvs. conform art. 6, alin. 1, lit. a GDPR. Puteți revoca oricând pe viitor acordul privind utilizarea de cookie-uri conform art. 7, alin. 3 GDPR. Acordul este voluntar. Dacă nu vă dați acordul, acest lucru nu atrage dezavantaje după sine.

În continuare, puteți seta browser-ul dvs. de internet astfel încât stocarea de cookie-uri să fie prevenită în general pe dispozitivul dvs., respectiv să fiți întrebat de fiecare dată dacă sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri. Cookie-urile odată setate pot fi șterse în orice moment. Pentru modul în care totul funcționează în detaliu, consultați funcția Ajutor a browser-ului dvs.   

Vă rugăm să aveți în vedere că dezactivarea generală de cookie-uri poate duce la restricții funcționale pe pagina noastră de internet.  

VI.  Google Tools

    1.  Google Analytics

Această pagină de internet folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (în continuare: Google). Google Analytics folosește așa-numite „Cookie-uri“, adică fișiere text, care se salvează pe calculatorul dvs. și care permit analiza utilizării paginii de internet de către dvs. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea acestei pagini de internet se transmit, de regulă, către un server al Google în SUA și se salvează acolo. În baza activării anonimizării IP pe aceste pagini de internet, adresa dvs. IP este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state din SEE. Numai în situații excepționale se transferă adresa IP completă către serverele Google din SUA și acolo urmează a se scurta. La cererea operatorului acestei pagini de internet, Google va utiliza informații pentru a evalua utilizarea paginii de internet, pentru a colecta rapoarte despre activitățile paginii web și pentru a presta alte servicii pentru operatorul paginii de internet legate de utilizarea paginii de internet și de utilizarea internetului. Adresa IP furnizată de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu este împreunată de Google cu alte date.

Puteți preveni stocarea de cookie-uri cu ajutorul unei setări în software-ul browser-ului dvs.; atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, nu veți putea utiliza toate funcțiile acestei pagini de internet la capacitatea lor maximă.  În plus, puteți preveni colectarea datelor generate prin cookie-uri și care se referă la utilizarea paginii de internet (incl. adresa dvs. IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul de browser disponibil la link-ul următor: Add-on de browser pentru dezactivarea Google Analytics.

Prelucrarea se realizează în baza intereselor noastre legitime conform art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

    Anonimizare IP

Utilizăm funcția „Activarea anonimizării IP” pe această pagină de internet. Astfel, adresa dvs. IP este scurtată în prealabil de Google în cadrul statelor UE sau în alte state membre ale SEE. Numai în situații excepționale se transferă adresa IP completă către serverele Google din SUA și acolo urmează a se scurta. La cererea operatorului acestei pagini de internet, Google va utiliza informații pentru a evalua utilizarea paginii de internet, pentru a colecta rapoarte despre activitățile paginii web și pentru a presta alte servicii pentru operatorul paginii de internet legate de utilizarea paginii de internet și de utilizarea internetului. Adresa IP furnizată de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu este împreunată de Google cu alte date.

    2.  Google Tag Manager

Această pagină de internet utilizează Google Tag Manager. Cu acest serviciu, tag-urile de pagină de internet pot fi gestionate printr-o interfață. Google Tag Manager implementează doar tag-uri. Nu se setează cookie-uri și nu se colectează date cu caracter personal. Google Tag Manager anulează alte tag-uri care colectează date, dacă este necesar. Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă la nivel de domeniu sau cookie s-a efectuat o dezactivare, aceasta se păstrează pentru toate tag-urile de tracking, în măsura în care ea a fost implementată cu Google Tag Manager. Pentru mai multe informații despre Google Tag Manager consultați următorul link: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Utilizatorul are posibilitatea de a bloca trimiterea tag-urilor de la Google Tag Manager. În acest sens, utilizatorul trebuie să apese pe următorul link Opt-Out, pentru a stoca cookie-uri de dezactivare a Google Tag Manager în browser-ul său.

Pentru mai multe informații, consultați directivele de utilizare la Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps

Această pagină de internet utilizează Google Maps API, pentru a reprezenta vizual informații geografice. La utilizarea Google Maps, Google colectează, prelucrează și utilizează și date despre utilizarea funcțiilor de card de către utilizatori. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google, consultați indicațiile Google cu privire la protecția datelor . La centrul pentru protecția datelor puteți modifica și setările personale cu privire la protecția datelor.

Pentru instrucțiuni detaliate cu privire la administrarea datelor dvs. personale cu privire la produsele Google consultați .

VII.  Social Media și instrumentele părților terțe

Abordăm cu foarte multă seriozitate discuția actuală cu privire la protecția datelor pe rețelele de socializare, deoarece și noi suntem prezenți pe rețelele sociale, pentru a informa utilizatorii despre oferta serviciilor noastre. Canalele de socializare utilizate de noi sunt reprezentate prin logo pe pagina noastră. În acest sens dorim să menționăm, că în baza legii actuale există o răspundere comună în sensul art. 26 GDPR asumată de noi și de operatorii rețelei sociale. În acest sens, am luat măsurile necesare, în măsura permisă de ofertant. Răspunderea principală conform GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal în rețeaua socială vizată aparține ofertantului rețelei sociale.

În cazul exercitării drepturilor persoanelor vizate, menționăm că acestea trebuie exercitate direct și personal în rețelele sociale. Noi, în calitate de operator, nu luăm decizii cu privire la prelucrarea datelor în rețeaua socială. Doar ofertantul vizat are acces la datele utilizatorilor și, astfel, doar el poate lua măsuri directe. 

Se aplică toate condițiile contractuale ale rețelei sociale.

Datele utilizatorilor pot fi prelucrate în rețelele sociale în scopuri publicitare și de cercetare de marketing. Printre altele, din diversele interese ale utilizatorilor, se pot crea pofile de utilizatori proprii. Profilurile de utilizatori pot fi utilizate și pentru a publica reclame în cadrul și în afara rețelelor sociale. În aceste scopuri, canalul social folosește și cookie-uri, în care se stochează comportamentul de utilizare și interesele utilizatorilor. În continuare, profilurile de utilizare pot conține și date despre utilizatori ca membri ai canalelor sociale, în măsura în care aceștia sunt înregistrați pe aceste canale sociale.

Pentru descrierea detaliată a prelucrărilor de date și a posibilităților de revocare/contestare, facem referire la declarația privind protecția datelor a rețelei sociale în cauză.

VIII.  Criptare SSL

Pentru a asigura siguranța datelor dvs. pe durata transferului, utilizăm proceduri de criptare de ultimă generație (ex. SSL) prin HTTPS.  O conectare criptată se poate recunoaște după ordinea caracterelor „https://“ și simbolul de lacăt din capul browser-ului dvs.

IX.  Modificări sau completări 

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau completări ale conținuturilor informațiilor fără un anunț prealabil și în orice moment. Dacă anumite părți sau unele formulări individuale ale acestui text nu corespund în totalitate sau nu mai corespund cu legislația aplicabilă, restul documentului rămâne valabil privind conținutul și valabilitatea.