Swietelsky AG

Inovație

În viitor, industria construcțiilor se va confrunta cu cerințe complexe. SWIETELSKY încearcă să ia în considerare impactul asupra mediului și societății încă din timpul dezvoltării și planificării și să reducă emisiile de CO2 cât mai mult posibil, prin soluții inovatoare, fluxuri de proces și produse de-a lungul întregului ciclu de viață.

Planul de acțiune 2025

  • Promovarea construcțiilor orientate spre ciclul de viață - pornind de la competențe (proiectare, materiale și procese)
  • Dezvoltarea de soluții și produse pentru adaptarea la consecințele schimbărilor climatice
  • îmbunătățirea continuă a metodelor de construcție care economisesc resursele
  • accent pe materialele de construcție care economisesc CO2
  • Creșterea ponderii certificărilor de clădiri

Citiți în actualul nostru raport de sustenabilitate mai multe despre inovarea la SWIETELSKY, precum și despre subiectele reprezentate de

  1. proiectare durabilă și digitalizare, paginile 78-84
Christian Wahlmüller, coordonator al departamentului de management al sustenabilității
„Transparența, fezabilitatea și măsurabilitatea reprezintă pietrele de temelie ale proceselor noastre inovatoare în construcții.”

Christian Wahlmüller, coordonator al departamentului de management al sustenabilității

Contact