Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Raportul de sustenabilitate

În raportul de sustenabilitate la nivel de grup, Swietelsky AG publică informații și date privind activitățile și performanțele companiei în contextul managementului sustenabil, suplimentar față de obligațiile sale legale de raportare. În acest mod, ne îndeplinim, de asemenea, responsabilitatea față de părțile interesate în ceea ce privește informațiile fără caracter financiar.

 

Descărcare Raportul de sustenabilitate

/ Cuvânt înainte al consiliului de administrație

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Stimate doamne, stimați domni!

În vremuri marcate de provocări ecologice intense, subiectul „sustenabilității” prezintă, de asemenea, o importanță centrală pentru SWIETELSKY. Sectorului nostru de activitate îi revine o responsabilitate deosebită în ceea ce privește schimbările climatice. Prin urmare, depunem eforturi pentru a alinia activitățile noastre în așa fel încât să putem contribui la identificarea unei soluții și să asigurăm o rezistență superioară la crize pentru modelul nostru de afaceri. Acest raport de sustenabilitate are ca scop crearea de transparență, documentarea eforturilor noastre de până acum și, în același timp, asigurarea bazei de lucru pentru eforturile viitoare.

Considerăm că schimbările rapide ale condițiilor-cadru, care sunt determinate de intensificarea semnificativă a cerințelor de reglementare, precum și de evoluțiile dinamice ale pieței, în special în domeniul finanțării și al lanțurilor de aprovizionare, reprezintă o oportunitate de a implementa modele de afaceri inovatoare. Prin urmare, am inițiat un proces de lucru în mai multe etape, în cadrul căruia abordăm domeniile de activitate „echitate”, „unitate”, „inovare” și „ecologie”. Rețeaua de contacte rezultată în acest mod în cadrul grupului ne va ajuta să dezvoltăm o strategie integrată de sustenabilitate. Astfel, se vor defini obiective concrete și măsuri adecvate la toate nivelurile companiei. Departamentul nostru de management al sustenabilității, înființat în 2020, o structură interdisciplinară de management, și experții externi vor însoți profesional aceste demersuri.

Numeroasele inițiative din ultimii ani au dat deja roade, ceea ce se reflectă, printre altele, în obținerea distincției în calitate de cel mai bine clasat angajator din industria construcțiilor și al treilea angajator din Austria. Financial Times ne-a numit cea mai diversă companie de construcții din Europa în 2021 și, în același an, am avut plăcerea să obținem și marca de calitate pentru promovarea sănătății la locul de muncă. Dezvoltarea noastră în domeniul construcțiilor din lemn și al construcțiilor hibride, care poziționează SWIETELSKY ca furnizor neutru de materiale de construcție, progresează rapid, cu investiții ample. De asemenea, investim masiv în construcția de instalații pentru reciclarea deșeurilor minerale provenite din construcții și pentru tratarea solurilor contaminate. În domeniul tehnologiei energetice, promovăm în mod activ reducerea emisiilor de CO2 pe parcursul întregului ciclu de viață al construcțiilor cu ajutorul know-how-ului nostru.

Pentru a ne atinge obiectivele de sustenabilitate, ne bazăm, nu în ultimul rând, pe promovarea inițiativei proprii a angajaților noștri. De asemenea, ne angajăm să comunicăm în mod transparent cu toate părțile interesate. Așteptăm deja cu nerăbdare să vă informăm cu privire la alte progrese concrete de dezvoltare în următorul nostru raport de sustenabilitate. Infrastructura modernă și responsabilitatea ecologică și socială nu sunt în contradicție, ci sunt întotdeauna gândite împreună la SWIETELSKY.

Noiembrie 2021