Swietelsky AG

Raportul de sustenabilitate

În raportul de sustenabilitate la nivel de grup, Swietelsky AG publică informații și date privind activitățile și performanțele companiei în contextul managementului sustenabil, suplimentar față de obligațiile sale legale de raportare. În acest mod, ne îndeplinim, de asemenea, responsabilitatea față de părțile interesate în ceea ce privește informațiile fără caracter financiar.

 

/ Cuvânt înainte al consiliului de administrație

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Stimate doamne şi stimaţi domni!

În ziua de astăzi, problema sustenabilității din industria construcțiilor este mai urgentă ca niciodată. O societate prosperă, care evoluează în mod constant, pune inevitabil în aplicare măsuri de construcție, activități de renovare sau proiecte de infrastructură orientate spre viitor. Prin urmare, industria construcțiilor nu este doar un motor important pentru creșterea economică, ci trebuie, de asemenea, să corespundă și nivelului de responsabilitate față de generațiile următoare. Suntem conștienți că suntem o parte din provocările existente, dar suntem la fel de convinși că suntem şi o parte centrală a soluției cu prudență și imaginație.

SWIETELSKY se străduiește să alinieze toate activitățile concernului, astfel încât să fim văzuți ca un factor de facilitare orientat spre soluții pe calea schimbării climatice și să devenim un jucător important într-o industrie a construcțiilor neutră din punct de vedere climatic. Prin urmare, acest raport de sustenabilitate este mai mult decât o simplă colecție de informații și cifre. Este o expresie a angajamentului nostru față de un viitor sustenabil, atât pentru compania noastrăși pentru angajații noștri, cât și pentru societate.

Am realizat lucruri de care suntem mândri, dar mai avem de străbătut un drum important. Prin urmare, am decis să ne închegăm eforturile pentru sustenabilitate și să le ancorăm într-o strategie globală la nivel de grup, care include un prim pachet de măsuri pentru obiectivul nostru pe termen lung, neutralitatea climatică. Suntem hotărâți să contribuim la combaterea schimbării climatice și să reducem drastic amprenta noastră asupra mediului. Aceste obiective ambițioase reflectă angajamentul de a îngloba responsabilitatea față de mediu în toate unitățile de afaceri și de-a lungul întregului lanț valoric din sfera de activitate și de a aduce o contribuție pozitivă pentru mediu și pentru sustenabilitatea pe termen lung din industria construcțiilor.

Un pas important pe această cale este tranziția succesivă către o economie circulară. Lucrăm intens la utilizarea eficientă a resurselor pentru a reduce la minim deșeurile și pentru a recicla materialele. Pentru noi, ideea unei economii circulare nu este doar un simplu slogan, ci o orientare care ne influențează activitatea zilnică și pe care o promovăm împreună cu părțile interesate.

În acest raport, dorim să vă oferim o perspectivă asupra eforturilor și progreselor noastre, în special veți găsi informații privind emisiile echivalente de CO2. Comparativ cu emisiile de CO2, unitatea de măsură a echivalentelor de CO2 permite compararea și ilustrarea efectelor climatice pentru diferite gaze cu efect de seră. Ne măsurăm performanța nu numai pentru a arăta cât de departe am ajuns, ci și pentru a ne îmbunătăți în mod continuu.

Suntem conștienți că drumul către neutralitatea climatică necesită eforturi comune. Acesta este motivul pentru care lucrăm îndeaproape cu partenerii, clienții și angajații noștri cu scopul de a dezvolta soluții inovatoare și pentru a promova sustenabilitatea în sectorul nostru de activitate.

Compania Swietelsky AG și filialele acesteia sunt hotărâte să modeleze viitorul în conformitate cu obiectivele de protecție a climei și de sustenabilitate. Suntem convinși că împreună vom atinge acest obiectiv.

În acest moment, mulțumirile noastre se îndreaptă spre Dipl.-Ing Karl Weidlinger, care a fost responsabil pentru agende în perioada de raportare în calitatea sa de director executiv. Datorită angajamentului său am ajuns unde ne aflăm astăzi.

Decembrie 2023