Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Raportul anual

Comunicarea deschisă și transparența față de investitorii noștri și piețele noastre sunt foarte importante pentru noi. Mai jos puteți găsi raportul actual al managementului (declarația financiară consolidată) în limbile germană și engleză precum și raportul anual (declarații financiare consolidate și financiare) în limba germană. Mai jos am publicat și declarația managementului cu privire la ultimul raport anual consolidat.

 

/ Preambulul consiliului director

Vorstand Web 1

Stimate doamne, stimați domni!

Raportul financiar este primul pe care societatea noastră îl emite în calitate de societate pe acțiuni. Transformarea, asupra căreia a decis proprietarul în anul 2019 și pe care a implementat-o din acel moment, pe fundalul unei creșteri permanente, contribuie la adaptarea optimă a structurilor organizatorice și legale a SWIETELSKY pentru viitoarele provocări. Aceasta nu afectează structura și organizarea proprietarilor, respectiv condițiile lor de participare.

În anul financiar 2019/20 SWIETELSKY a continuat tendința de succes a anilor precedenți. În baza unei dezvoltări de conjunctură solide, care a fost afectată doar de ultimele săptămâni ale anului financiar din cauza crizei Corona, concernul și-a continuat creșterea sa organică. Pe piața de baștină din Austria, SWIETELSKY a reușit să crească numărul de servicii de construcții în mod semnificativ, în timp ce în toate celelalte piețe importante s-a putut consolida creșterea din anii precedenți. În total, față de anul precedent, serviciile de construcții au crescut cu 8%. Situația contractelor are o valoare de EUR 3.14 miliarde, în ciuda reducerii proiectelor de anvergură pe termen lung și depășește nivelul foarte ridicat din anul precedent. Cota de capital propriu a crescut cu 30%.

Ne-am concentrat atenția pe profitabilitate, unde am obținut creșteri îmbucurătoare. Profitul înainte de impozitare (EBT) a putut fi crescut cu 7.2%. În privința marjei EBIT avem un rezultat foarte bun de 4.2% comparativ cu firmele din aceeași branșă. La fel de concentrați suntem pe structura de capital și punem mare preț pe economisirea mijloacelor noastre financiare. Totuși, în ultimul an financiar am dat din nou dovadă de un nivel ridicat de disponibilitate pentru modernizarea instalațiilor și utilajelor noastre tehnice.

Publicarea primului nostru raport de sustenabilitate la nivelul întregului concern, din toamna anului 2019, s-a realizat în acord cu Standardele raportării de sustenabilitate emise ale Inițativei pentru raportarea globală (GRI). Astfel serviciile noastre devin transparente în contextul unei economii sustenabile. Prin managementul continuu al sustenabilității dorim să generăm alte avantaje ale concurenței în acest domeniu.

În martie 2020, mai ales pe piața de baștină din Austria a intervenit o oprire a construcțiilor fără precedent în instoria companiei, din cauza răspândirii COVID-19 și astfel au apărut întreruperi ale lanțurilor de producție și aprovizionare în țară și străinătate. În această etapă, compania și-a canalizat toate eforturile în continuarea rapidă a activității de construcție în condiții cât mai sigure. Acest obiectiv a fost atins în decurs de câteva săptămâni. Chiar dacă efectele negative ale crizei Corona au putut fi limitate în anul financiar, care s-a încheiat deja, situația actuală reprezintă o cezură. Plecăm de la premisa, că toate consecințele recesiunii economice se va reflecta în servicii de construcție reduse. De aceea, ne concentrăm atenția pe creșterea eficienței proceselor de producție, pentru a putea ieși din criză mai puternici din punct de vedere structural.

Prognozele pentru anul financiar 2020/21 sunt asociate anumitor riscuri, în anumite situații, deși datorită modelului nostru de afaceri robust și profitabil precum și numărului de comenzi crescut avem încredere că vom trece cu bine peste pandemia COVID-19 și consecințele acesteia.

Un eveniment deosebit de trist al anului 2020 este trecerea în neființă a co-proprietarului și directorului general al SWIETELSKU, ing . Hellmuth Brustmann, care a făcut parte din concern o lungă perioadă de timp. Acesta a fost unul dintre pionierii construcțiilor feroviare moderne, a revoluționat industria prin introducerea eficienței mașinilor mari și siguranța muncii și a contribuit la avansarea internaționalizării SWIETELSKY, aceasta devenind una dintre companiile de construcții de top la nivel european. Ne vom aminti de el mereu ca modelator al viitorului cu responsabilitate socială și îi mulțumim.

În iulie 2020