Swietelsky AG

Echitate

Acțiunile grupului SWIETELSKY sunt caracterizate de un înalt simț al responsabilității față de stat și societate. Prin respectarea, la nivelul întregului grup, a condițiilor cadru legale și a standardelor etice care le depășesc, ne menținem reputația de partener de încredere, competent și care respectă prevederile legale.

Planul de acțiune 2025

  • Certificarea privind legislația anticorupție și antitrust a Swietelsky AG
  • Certificarea privind protecția datelor a Swietelsky AG
  • 100 la sută dintre manageri instruiți anual în domeniul anticorupției și conformității (prezență)
  • 95% dintre angajați instruiți în materie de conformitate și protecție a datelor, precum și de securitate cibernetică (acces IT)
  • Elaborarea centralizată a unei platforme pentru subcontractanți pentru evaluarea ESG a partenerilor de afaceri și a furnizorilor
  • Extinderea managementului riscurilor în cadrul companiei pentru a include aspecte ESG

Citiți mai multe despre echitatea manifestată de SWIETELSKY, precum și despre următoarele subiecte în actualul nostru raport de sustenabilitate

  1. Anticorupție și conformitate, paginile 68-71
  2. Partener de afaceri echitabil, paginile 72-75
Mag. Gernot Reiter, CSE; coordonator al departamentului de conformitate și protecție a datelor
„Conformitatea nu reprezintă un fenomen la modă, ci o condiție pentru succesul sustenabil al întreprinderii în interesul tuturor părților interesate interne și externe.”

Mag. Gernot Reiter, CSE; coordonator al departamentului de conformitate și protecție a datelor

Contact