Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Echitate

Acțiunile grupului SWIETELSKY sunt caracterizate de un înalt simț al responsabilității față de stat și societate. Prin respectarea, la nivelul întregului grup, a condițiilor cadru legale și a standardelor etice care le depășesc, ne menținem reputația de partener de încredere, competent și care respectă prevederile legale.

Planul de acțiune 2025

  • Certificarea privind legislația anticorupție și antitrust a Swietelsky AG
  • Certificarea privind protecția datelor a Swietelsky AG
  • 100 la sută dintre manageri instruiți anual în domeniul anticorupției și conformității (prezență)
  • 95% dintre angajați instruiți în materie de conformitate și protecție a datelor, precum și de securitate cibernetică (acces IT)
  • Elaborarea centralizată a unei platforme pentru subcontractanți pentru evaluarea ESG a partenerilor de afaceri și a furnizorilor
  • Extinderea managementului riscurilor în cadrul companiei pentru a include aspecte ESG

Citiți mai multe despre echitatea manifestată de SWIETELSKY, precum și despre următoarele subiecte în actualul nostru raport de sustenabilitate

  1. Anticorupție și conformitate, paginile 68-71
  2. Partener de afaceri echitabil, paginile 72-75
Mag. Gernot Reiter, CSE; coordonator al departamentului de conformitate și protecție a datelor
„Conformitatea nu reprezintă un fenomen la modă, ci o condiție pentru succesul sustenabil al întreprinderii în interesul tuturor părților interesate interne și externe.”

Mag. Gernot Reiter, CSE; coordonator al departamentului de conformitate și protecție a datelor

Contact