Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Antreprenoriat și conformitate

Activitățile antreprenoriale ale grupului SWIETELSKY sunt caracterizate de un spirit puternic de responsabilitate față de stat și societate. Considerăm că a respecta cadrul legal și standardele etice la nivelul întregului grup constituie o condiție pentru a ne menține buna reputație de partener de încredere, competent și care respectă legea în relația cu clienții, investitorii și partenerii noștri de afaceri.

Se înțelege de la sine, că luptăm în mod activ împotriva corupției și comportamentului necompetitiv și insistăm pe îndeplinirea reglementărilor privind protecția datelor. Prin asigurarea corectitudinii, respectului și integrității în cadrul companiei și față de clienți și concurenți, ne opunem clar evenimentelor negative, cum ar fi denaturarea concurenței, corupția sau invadarea spațiului privat. Ne propunem să respectăm toate standardele de muncă și sociale. Pe lângă propriul angajament în această privință, exercităm și influența asupra subcontractanților și partenerilor de afaceri și îi încurajăm să aplice standarde la fel de ridicate. De asemenea, considerăm respectarea drepturilor omului, precum și utilizarea și promovarea diversității și a egalității de șanse, ca elemente importante în realizarea obiectivelor noastre comune.

Citiți mai multe despre antreprenoriat și conformitate la SWIETELSKY și despre următoarele teme în Raportul nostru de sustenabilitate

  1. Codul de conduită, pagina 59
  2. Ancorare organizațională, pagina 60
  3. Anti-corupție și concurență loială, pagina 60 - 63
  4. Protecția datelor, pagina 63
  5. Respectarea drepturilor omului, pagina 64
  6. Diversitatea și egalitatea de șanse în contextul conformității, pagina 65
  7. Contribuția noastră la obiectivele dezvoltării sustenabile, pagina 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, director conformitate (CCO)
„Relațiile comerciale profitabile constante necesită legalitate, încredere și orientare spre valoare. Prin urmare, conformitatea nu este un „fenomen temporar”, ci o cerință pentru succesul durabil al companiei în interesul tuturor părților interesate interne și externe.”

Mag. Gernot Reiter, CSE, director conformitate (CCO)

Contact

Codul de conduită

Dorim să fim în continuare văzuți ca o companie de încredere și competentă de către partenerii noștri publici și privați. Din acest motiv punem mare preț pe un comportament onest, pe respect și pe integritate față de toți acționarii noștri dar și față de competitori. Am implementat un Cod de conduită, după care ne ghidăm acțiunile; acesta reflectă valorile noastre și servește ca bază pentru un comportament impecabil din punct de vedere moral, etic și legal în cadrul grupului SWIETELSKY. Documentul, care poate fi descărcat de aici, este pus la dispoziția tuturor angajaților și partenerilor relevanți.

Sistem de raportare privind comportamentul necorespunzător în cadrul Swietelsky

Swietelsky AG se angajează în mod clar și necondiționat în codul de conduită existent să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Prin urmare, ne străduim să identificăm și să clarificăm posibilele abateri în cadrul companiei cât se poate de repede și să luăm măsurile de remediere necesare. O comunicare deschisă în grupul nostru de companii constituie baza pentru raportarea și clarificarea abaterilor. Prin urmare, conducerea Swietelsky încurajează toți partenerii de afaceri să raporteze imediat orice suspiciune de abateri. Pentru aceasta Swietelsky AG pune la dispoziție un sistem de raportare online, în conformitate cu cerințele RL (UE) 2019/1937 („Directiva UE privind raportarea”), care poate fi utilizat pentru a raporta rapid și ușor informațiile legate de conduita necorespunzătoare. Acest sistem este accesibil non-stop și din orice locație. Se garantează anonimatul care oferă informațiile; rapoartele corecte oferă o protecție completă persoanei care oferă informațiile. Cu toate acestea, rapoartele pot fi transmise și într-o formă non-anonimă. Cu toate acestea, rapoartele care sunt false cu bună știință, pot avea consecințe de dreptul muncii și de drept penal.

Rapoartele pot fi trimise aici: 

Sistem de raportare