Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ecologie și conservarea resurselor

Sectorul construcțiilor este o industrie cu un intens consum de energie și resurse și are astfel un impact semnificativ și de anvergură asupra mediului. SWIETELSKY încearcă să asigure utilizarea proceselor, echipamentelor și utilajelor ecologice în toate etapele proiectului. Ne străduim continuu să conservăm aerul, apa, energia și solul, să optimizăm costurile materiale și logistice și să reducem emisiile pe cât posibil.

Depunem toate eforturile necesare pentru a ne conforma cu reglementările și legile mediului, care ne afectează pe toate piețele și segmentele de afaceri și încercăm să evităm efectele negative ale activităților noastre asupra oamenilor și naturii.

De aceea suntem mereu în pas cu ultimele tehnologii și cercetări, participăm la proiecte de cercetare specifice și monitorizăm dezvoltarea cadrului legal internațional. Toate acestea sunt importante pentru a proteja SWIETELSKY de sancțiuni, amenzi și daune ale reputației. Trebuie să acordăm o atenție specială manevrării corecte a substanțelor periculoase. Contaminarea pe șantierele noastre sau în fabricile noastre de producție poate duce la daune severe asupra mediului dar poate produce și costuri în cazul unor măsuri de remediere impuse de autorități sau în cazul pierderii producției.

Deși adesea nu putem controla în mod direct încălcarea legilor și reglementărilor ecologice de către subantreprenori și furnizori, relația apropiată cu ei ne leagă în mod indirect de ramificații, care ne pot afecta și nouă reputația. De aceea ne exercităm influența pozitivă pe cât posibil asupra furnizorilor noștri din Austria, obligându-i să adopte Codul nostru de conduită.

Datorită operațiunilor noastre în regiunile muntoase, SWIETELSKY este implicată și în controlul eroziunilor prin utilizarea de proceselor tehnice și biologice. În acest scop, soluțiile inovatoare și specifice anumitor locații, inclusiv unele cu aplicații patentate, au fost implementate cu succes. Toate acestea fac parte din eforturile noastre de a ne conforma cu cadrul legal național și internațional și de a îndeplini cele mai înalte standarde. De aceea ne bucurăm să putem afirma că SWIETELSKY nu a primit niciodată amenzi semnificative sau sancțiuni nemonetare din cauza nerespectării legilor și reglementărilor de mediu în anul revizuit dar nici în anul precedent.

Citiți mai multe despre ecologie și conservarea resurselor în cadrul SWIETELSKY și despre următoarele subiecte în raportul nostru de sustenabilitate

  1. Ancorare organizațională, pagina 89
  2. Energie și emisii, paginile 89 - 91
  3. Materiale și deșeuri, paginile 91 - 95
  4. Contribuția noastră la obiectivele de dezvoltare sustenabilă, pagina 95
Ing. Jürgen Müller, directorul de vânzări pentru construcții din lemn
”Lemnul este materialul de construcții al trecutului și viitorului și constituie o parte importantă a arhitecturii moderne. Lemnul este sustenabil, stabil, ignifug, prefabricat, nu eliberează emisii, este natural și poate fi combinat cu alte materiale. Cu SWIEtimber putem oferi clienților noștri cunoștințe despre construcțiile din lemn și sunt un constructor, care nu preferă un anumit material de construcții.”

Ing. Jürgen Müller, directorul de vânzări pentru construcții din lemn

Klaus-Peter Pichlwanger, Managementul calității
"În calitate de companie executantă de construcții, maximizăm influența noastră și contribuim la conservarea resurselor în cadrul proiectelor noastre de construcție de-a lungul întregului lanț valoric. Trebuie evitate daunele de mediu atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere economic."

Klaus-Peter Pichlwanger, Managementul calității